Motorni trimeri

● Komforne, dugotrajne mašine sa
velikom snagom
● Za održavanje šuma kao i radove
pored puta
● Z a uklanjanje šiblja i divljeg rastinja
● Za košenje velikih površina
● Z a usitnjavanje i testerisanje u šumi

Приказани сви од укупно 10 резултата

Приказани сви од укупно 10 резултата